tryck. Likvorläckage i såret efter ryggmärgsoperationen kan också vara ett tecken på att barnet behöver shuntopereras. I enstaka fall kan en patologiskt ökad huvudomfångstillväxt utan andra symtom bromsa spontant. Idag finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att utforma strikta rekommenda-

3538