D är den fjärde bokstaven i det latinska alfabetet. kan ses i äldre skrivstil, men ses numera användas inom matematiken för att beteckna 

3238