Svenska: ·få någon eller något att drabbas av en särskild behandling, ofta obehaglig eller oönskad Vanliga konstruktioner: utsätta någon eller något för något

2967