Kåren begav sig även på sin första turné, när man 1936 besökte sina kollegor i Oslo, Göteborg och Stockholm. Denna resa skulle under årens lopp komma att följas av många fler. Kåren fortsatte att utvecklas under ledning av dirigenter som Harry Netzell (1938-44), Holger Bäckman (1944-48) och Lars Lindqvist (1949-50).

3426