En bodelningsförrättare förordnas av allmän domstol på ansökan av en make eller sambo, om parterna inte kan enas om att bodelning ska genomföras eller hur 

5985