Horns skola ligger i södra kommundelen. Skolan är centralt belägen i Horns samhälle. Skolgården, som gränsar till skog och äng, inbjuder till lek och rörelse.

3595