Vad är mycel? Mycel är svampens underjordiska del – ett trådigt nätverk som kan bli enormt stort och mycket gammalt. Mycelet väver sig fram 

1221