Alléskolan. Välkommen till Alléskolan Örebro läns största gymnasieskola! Trots minskade årskullar av elever i landet, har antalet elever på Alléskolan inte minskat. Fler elever Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg

3740