Man kan utesluta mer eller mindre saker, och man kan dessutom lägga till annat. Hur en diet ser ut varierar stort och även om två personer säger 

4977