Det är inte längre bara barnfamiljer som skaffar privat sjukförsäkring. Också den vuxna befolkningen litar i allt större utsträckning på privata 

6188