Aspelin, Jonas & Östlund, Daniel (2020) Relationskompetens i specialpedagogiska utbildningar: Hur framställs ämnet i kursplaner för specialpedagog- och Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, 16(4),

4943