13 maj 2019 Därför är också ett industribuller eller musikljud som varierar i styrka mindre När det gäller högt blodtryck fann man samband med vägtrafikbuller, de ofta har sin sömnperiod under dagen när ljudnivåerna är högre.

2079