I denna exklusiva grupp återfinns bland andra London Business School, Antai vid Shanghai Jiao Tong University, INSEAD i Frankrike och Copenhagen Business School. Du hittar mer Master of Science in Economics, Klassrum, Göteborg.

3292