EwaMaria Roos är skådespelare och har arbetat på Stockholms Stadsteater i 23 år. Hon är dessutom logonom röst- och talpedagog med estetisk inriktning och 

8541