Aktie Det finns en uppenbar risk för att hotellkedjan Scandic Hotels kommer att ha ett och att detta sannolikt kommer att bli kännbart för hotelloperatörerna. Asiens bästa marknader i årHalvledarbristen lyfter Taiwan-börsen.

7657