9 jun 2017 av normgivningsmakt som kan meddelas med stöd av 8 kap. 2 § första stycket 3 betyder dock inte per automatik att kommunen inte är behörig 

6476