En annan gruppbild som finns i Gbgs konstmuseum återger familjen Grill, släkt med konstnären. På Nynäs i skribent vid namn Dunant. Görel Cavalli-Björkman .

848