Gör en analys av denna novell och använd dig av detta analysschemat. Gör analysen på det papper som jag gav er och lämna det till mig. V.11 Tisdag 14/3 Utvärdering Tala som Ted 2) Läs denna: Novell " Maskrosen" Gör en analys av denna novell och använd dig av detta analysschemat. Lämna in papperet med analysen till mig.

2411