30 okt 2020 Vår studie- och yrkesvägledare Alva Sydstrand jobbar i klasserna med olika aktiviteter kopplat till studier och yrkesliv. Alva hjälper dig som elev 

4886