Man kan också ta per capsulam-beslut via telefon eller samtal, men det fungerar i praktiken endast i en mindre grupp - till exempel när beslut ska tas inom styrelsen. Läs mer om årsmöte genom per capsulam beslut i bilaga, länk nederst på sidan

8251