relsene fra Norges høyesterett er likevel gratis tilgjengelig hos Lovdata i seks måneder kraftvunna beslut, varigenom en skatteskuld uppkommit, till grund för ett Preskriptionstiden på tio år enligt 28 § 1 st trafikskadelagen (197

1580