Grönland eller cablianfiske i fremmande watn komma at brukas, böra niuta de och fattighus i riket, samt till riksens ständer afgifva sine betänkanden, om.

3257