Företagssida på LinkedIn Som Pages på Facebook Du kan redan ha en utan att du vet om det Du kopplar samman dina medarbetares kontakter med ditt företag 4. LinkedIn växer i Sverige Svenskar inte vana med att dela sitt CV Arbetslivet förändras Fler tänker på sin karriär på sikt Företag börjar blir aktiva

6469