SPC Pro Programming Tool. 3.6 Kopiera Firmware- och Språkfiler till Fast Programmer . Fönstret Installationsinfo öppnas för redigering.

1768