O är en knutpunkt i en elektrisk krets. Ange i figuren strömmens storlek och riktning i ledaren OP. (1p) Ange riktning med + eller - där + om till höger, - om till 

3869