Tänk framåt då du rustar upp barncykel. Även om barnet som har använt barncykeln har växt ur den kan det finnas mening med att byta kedjan. Det kan ju finnas ett syskon som kommer att vilja ta över cykeln. Om barncykeln är i gott skick och det bara handlar om en rostig kedja är det värt att köpa ny.

8004