Hvis du har adgang til netbank i Finland, kan du tjekke din arbejdspension på Arbetspension.fi. Hvis du bor i Finland, kan du desuden bestille din pensionsoversigt telefonisk hos dit pensionsselskab eller hos Pensionsskyddscentralen på 029 411 2110.

2383