rebound syrahypersekretion (återkomst av syrahypersekretion) vid avslutad behandling. [6,8,9] påtaglig regleringsmekanism jämfört med gastrin och histamins effekt på syrasekretionen. [3,10] lansoprazol, pantoprazol och rabeprazol

2500