I produktutvecklingens tidiga faser är det viktigt att med olika metoder undersöka och förstå framtida kunders behov och krav. Oftast sker arbetet 

838