Utträde ur ekonomisk förening. En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat andelen (44 kap. 5 § IL). Genom ändringar i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt har en medlem som lämnar en kooperativ hyresrättsförening fått vissa möjligheter att få tillbaka ett belopp som överstiger inbetalda insatser.

3876