Betalas hyran i tid och att exempelvis lägenhetsinnehavaren får ett fast arbete sätts borgensförbindelsen så småningom ur spel. Du kan också få blanketten 

6523