Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen. Elevpaket i ny upplaga Elevpaketet till Favorit matematik 2A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande.

8561