Dessa skyltar visar vilka alternativ det finns mellan att köra rakt fram, eller svänga till vänster eller höger. Ett eller Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

1350