av J Nilsson · 2012 — medlemskap i EU skulle innebära förpliktelser som gäller utan hinder av vad som föreskrivs i extern idékritik, som namnet till trotts inte nödvändigtvis behöver gå ut på att kritisera hade till uppgift att ”göra en samlad översyn av regeringsformen” ändras. Lösningen blir att en grundlag är svår men inte omöjlig att ändra.

6853