11 nov 2017 JAS-haveriet på Långholmen, SAS stora fall och skandalboken om Kungen. Bertil Ternert har stått i centrum av några av de största svenska 

8498