Jag är övertygad om att de allra flesta föräldrar med barn i skolåldern bryr sig om hur sina barn har det i skolan. Och skolans senaste års 

1070