33; Tre grundläggande kriterier för Aspergers syndrom 34; Wing's triad 34; Bakomliggande kognitiva faktorer 34; Tilläggsproblem samt ärftlighet i släkten 35 

784