Ett flertal frågor angående novellens handling, karaktärer, miljö och budskap diskuteras. I berättelsen följer vi två parallella handlingar. Vilka är de? 4.

5091