Åt spiken i spikens hamn doftar det av rÖkt och fÄrsk fisk. mellan 17 oktober och 17 december varje År lÄmnar bÅtarna hamnen fÖr att vittja nÄten pÅ siklÖja, nÄr de kommer tillbaka klÄms siklÖjan varsamt pÅ rom som saltas och fÖrÄdlas till den ÅtrÅvÄrda lÖjrommen. text & foto aksel ydrén v änern är en av europas

8489