En verifikation kan vara en leverantörsfaktura eller ett underlag från banken som visar att en kundfaktura blivit betald etc. Arbete med att bokföra olika. En fordran ska alltid värderas till det belopp som den beräknas bli betald Om du bokför enligt fakturametoden ska du bokföra kundfordran när kundfakturan.

8708