Innehåller 12% kalium, 19% svavel och 4% magnesium. Kieserit: Magnesium– och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Innehåller 15%  

7532