Cirkulär ekonomi är en modell som förespråkar om att systematiskt designa ut avfall. Det tros vara ett verktyg för företag att öka resurseffektiviteten, tack vare att besparingar på energi, tid och kostnader kan åstadkommas genom returflöden.

8226