3 Om man är inne på skillnader/likheter mellan kvalitativ/kvantitativ metod så Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, 

8827