resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt efter de sammantagna egenskaperna originalitet, extern och intern validitet, 

8647