3år, Nephritis acuta, Telegrafisten Herman Richarde, h.h. Emilia Maria Augusta Braunstein, Skriven i Köpenhamn, död här hos föräldrarne 

3390