vad är att kreditera? Motsatsen mot att debitera. Det är en bokföringsterm som du måste lära dig att använda. Den innebär att en post bokförs på ett 

1211