Företagens egna regler för hur mycket ett bo- stadsobjekt får Tre av företagen skiljer inte formellt på bottenlån och topplån, men har ändå ofta högre krav på 

7638