The latest Tweets from Transport (@TransportFacket). Svenska Transportarbetareförbundets officiella twitter. Kontot administreras av Transports 

307