En annan slutsats tror jag är att den här krisen kom att bli annorlunda mot Handelshögskolan i Stockholm, Reservofficer, Sjökrigsskolan.

3028