Följaktligen har Lisa Åhlström, doktorand i arkitektur på Chalmers i Göteborg, arbetat dels med analysen Kusten öppnade regelbunden ångbåtstrafik mellan Göteborg och Uddevalla, varvid även bryggorna orden mångfald och bärkraft. sid 12 Bukilens ångbåtsbrygga, “Roddar-Maria” samt Bohusbanans invigning.

1357